Actualitat clínica

L'exposició als fàrmacs anti-TNFα durant l'embaràs no s'associa a un major risc d'infecció greu en nadons

Publicat el 21 Jun 18

L'article publicat a The American Journal of Gastroenterology ha analitzat una mostra de 841 nens durant 4 anys, 388 dels quals havien estat exposats a fàrmacs anti-TNFα (infliximab, adalimumab, certolizumab pegol) durant la gestació. Fins al moment aquest és el major estudi que s'ha realitzat per mesurar l'impacte a llarg termini dels fàrmacs anti-TNFα en nens de mares amb malaltia inflamatòria intestinal i amb un període de seguiment més llarg.
L'objectiu principal de l'estudi va ser comparar el risc relatiu d'infeccions greus en fills de mares gestants amb malaltia inflamatòria intestinal tractades amb fàrmacs anti-TNFα i en fills de mares amb la mateixa malaltia però que no han rebut aquests fàrmacs durant l'embaràs.
Els resultats indiquen que l'ús de fàrmacs anti-TNFα durant l'embaràs són segurs a curt termini en els nens exposats. Tampoc s'observa un major risc de contraure infecció grava a la població exposada al fàrmac (2.8% persones/any) comparada amb la població no exposada (1.6% persones/any). Així i tot, els investigadors recomanen precaució en l'ús d'aquests medicaments durant l'embaràs i la realització de més estudis per reforçar les dades obtingudes, i sobretot estudiar la seva seguretat a llarg termini.
Actualment, els investigadors encara no tenen plena certesa de quin és el paper que juguen els anti-TNFα en l'embaràs humà i el desenvolupament fetal. Tot i que es coneix que els agents anti-TNFα no poden traspassar la placenta durant el primer trimestre de la gestació, moment en què es produeix la organogènesi. En canvi, la transferència placentària d'agents anti-TNFα pot produir-se durant el tercer trimestre de gestació i el que hipotèticament podria ocasionar problemes en el desenvolupament del sistema immunitari d'aquests nens. Per aquesta raó, clàssicament s'ha recomanat suspendre temporalment la seva administració durant el tercer trimestre, tot i que encara no es disposa de dades consistents que avalin aquesta estratègia.
Els resultats d'aquest important estudi aporten una mica més de llum en aquest interessant aspecte del tractament de la dona embarassada amb malaltia inflamatòria intestinal.
Article de referència: Chaparro M, Verreth A, Lobaton T, Gravito-Soares E, Julsgaard M, Savarino E, Magro F, Avni Biron I, Lopez-Serrano P, Casanova MJ, Gompertz M, Vitor S, Arroyo M, Pugliese D, Zabana Y, Vicente R, Aguas M, Bar-Gil Shitrit A, Gutierrez A, Doherty GA, Fernandez-Salazar L, Martínez Cadilla J, Huguet JM, O'Toole A, Stasi E, Manceñido Marcos N, Villoria A, Karmiris K, Rahier JF, Rodriguez C, Diz-Lois Palomares M, Fiorino G, Benitez JM, Principi M, Naftali T, Taxonera C, Mantzaris G, Sebkova L, Iade B, Lissner D, Ferrer Bradley I, Lopez-San Roman A, Marin-Jimenez I, Merino O, Sierra M, Van Domselaar M, Caprioli F, Guerra I, Peixe P, Piqueras M, Rodriguez-Lago I, Ber Y, van Hoeve K, Torres P, Gravito-Soares M, Rudbeck-Resdal D, Bartolo O, Peixoto A, Martin G, Armuzzi A, Garre A, Donday MG, Martín de Carpi FJ, Gisbert JP. Long-Term Safety of In Utero Exposure to Anti-TNFα Drugs for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease: Results from the Multicenter European TEDDY Study. Am J Gastroenterol. 2018 Mar;113(3):396-403.