Actualitat clínica

La realitat virtual millora l'experiència del pacient durant la retirada del guix

Publicat el 22 Jun 18

A l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha dut a terme un estudi que demostra que l'ús de la realitat virtual afavoreix la distracció durant els procediments clínics dolorosos, com la retirada del guix, disminuint així l'ansietat i dolor.
Els resultats s'han publicat a la revista Enfermería de Anestesia Reanimación y Terapia del dolor han comptat amb la participació de 66 nens de l'hospital, d'entre 3 i 10 anys, dividits en 2 grups: intervenció amb realitat virtual i intervenció habitual.
Tots els pacients presentaven un estat emocional molt similar abans de la realització del procediment, però amb diferències significatives en finalitzar el procediment en aquells pacients on es va fer ús de la realitat virtual. Els pacients d'aquest segon grup presentaven un estat emocional més content i tranquil i amb una percepció del dolor nul·la o més lleu.
A més de la millora emocional en els pacients, la intervenció amb realitat virtual facilita i promou la relació terapèutica amb l'equip assistencial i una major interacció del pacient durant tot el procediment.
Els tractaments no farmacològics són cada vegada més utilitzats com a tècniques de distracció per a procediments mèdics pediàtrics. Estudis anteriors han demostrat l'eficàcia de la distracció com a tècnica de gestió del dolor, millorant la percepció del dolor i l'ansietat dels pacients. L'ús de la realitat virtual és una de les tècniques de distracció en auge en aquests moments, permetent una immersió multisensorial en els pacients.
Els autors incideixen en el fet que s'han de realitzar més estudis per demostrar l'eficàcia i viabilitat d'aquest tipus de teràpies no farmacològiques. I que aquestes s'han d'adaptar a les característiques del pacient i el tipus de procediment mèdic.
Article de referència: Gómez Gamboa E, Gómez Rodríguez A, Valls Esteve A. Realidad virtual en la Consulta enfermera de cirugía ortopédica traumatología en la retirada del yeso. Enferm antes –reanim ter dol (Internet) 2017;2(2):1-15