Neurologia Pediàtrica

Actualització en el maneig dels trastorns de l'aprenentatge i la conducta a l'escola

Inscripcions tancades

Descripció

El Fracàs Escolar (FE) és un dels problemes més greus del nostre país. El FE no és només un fracàs de l'alumne, sinó també del sistema educatiu. Si es vol disminuir el FE cal contemplar de manera efectiva a aquests alumnes amb detecció primerenca, ajudes i adequacions específiques. En l'educació és fonamental tenir en compte factors neurobiològics que interactuen amb factors socials, culturals i contextuals. L'avanç de les trucades neurociències en les últimes dècades ha estat molt important. El coneixement, encara parcial, de com funciona el cervell per adquirir certs aprenentatges, en condicions normals i anormals, hauria de poder traduir en una millora en els mètodes educatius i l'abordatge de certes dificultats d'aprenentatge.
El curs d'Actualització en el maneig dels trastorns d'aprenentatge i de la conducta oferirà als professionals i futurs professionals del camp de la sanitat i educació, una visió integradora del que podria ser un exemple de col·laboració entre l'educació i les neurociències. Al llarg de la formació es donaran coneixements actualitzats i basats en l'evidència científica dels fonaments neurocognitius de l'aprenentatge i del llenguatge i els processos afectius, motivacionals i socials en l'aprenentatge escolar, entre d'altres. A més, es tractaran de forma específica temes com els trastorns d'aprenentatge i del comportament.

Dirigit a

 • Educadors.
 • Logopedes.
 • Docentes.
 • Psicòlegs.
 • Pedagogs en l'àmbit escolar.

Objectius

 • Aprendre a identificar i diagnosticar, amb els criteris actuals, els trastorns de l'aprenentatge i del comportament.
 • Oferir les eines diagnòstiques principals de cada un dels trastorns.
 • Aportar les habilitats i tècniques principals d'intervenció reeducativa, psicològica i escolar / familiar.

Continguts

 1. MÒDUL 1: Els TA (Trastorns de l’Aprenentatge)- Part 1.
  • Introducció general.
  • Models explicatius de la Dislèxia.
  • Instruments diagnòstics. Diagnòstic diferencial.
  • Abordatge de la dislèxia.
  • Dislèxia a l’escola.
  • Disgrafia i abordatge disgrafia.
  • Taller de casos pràctics.
 2. MÒDUL 2 :Els TA (Trastorns de l’Aprenentatge)- Part 2.
  • Discalcúlia i el seu abordatge.
  • Abordatge del TEL (Trastorn Específic de Llenguatge).
  • En el context escolar i familiar.
  • DCA (Dany Cerebral Adquirit).
  • Taller de casos pràctics.
 3. MÒDUL 3: TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).
  • Definició, causes i característiques clíniques.
  • Models explicatius del TDAH. Disfunció executiva.
  • Instruments diagnòstics. Diagnòstic diferencial. Pronòstic.
  • Tractament farmacològic. Altres tractaments.
  • Aprenentatge i TDAH. Comorbilitat:
  • Aprenentatge-Conducta.
  • Tractament psicoeducatiu, tractament cognitiu conductual.
  • Maneig a l’Aula en les diferents etapes de l’escolaritat.
  • Taller de casos pràctics.
 4. MÓDUL 4: Trastorns d’ansietat, trastorns depressius i trastorns de conducta.
  • Ansietat: definició, causes, característiques clíniques, tractament i recomanacions per a l’entorn escolar.
  • Trastorns depressius: definició, causes, característiques clíniques, tractament i recomanacions per aplicar a l’entorn escolar.
  • Assetjament escolar i ansietat social.
  • Trastorns de conducta: definició, causes i característiques clíniques.
  • Trastorn negativista desafiant: definició, causes i característiques clíniques.
  • Tractament psicològic i maneig a l’aula dels trastorns conductuals.
  • Taller de casos pràctics.
 5. MÒDUL 5: TEA (Trastorns de l’Espectre de l’Autisme).
  • Definició, característiques clíniques i perfil evolutiu.
  • Signes d’alerta a l’escola.
  • Diagnòstic Diferencial.
  • Intervenció multidisciplinar.
  • Perfil d’aprenentatge TEA.
  • Adaptacions Escolars: aprenentatges i conducta.
  • Detecció i abordatge de l’assetjament escolar en alumnes amb TEA.
  • Taller de casos pràctics.

Descarregar programa

Inscripcions

Si no voleu tenir inclòs el servei de catering, apliqueu el següents codi promocional per tal que es faci el descompte en el preu de la inscripció a

180€ : UTAE19SCE 

Informació clau

Adreça Formación Hospital Sant Joan de Déu
Carrer de Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona [ver mapa]
Neurologia Pediàtrica
Idioma Català
Hores lectives 30
Acreditació Sol·licitada l'acreditació al Departament d'Ensenyament