Núria Planas

Oftalmòloga experto en Pol anterior i superfície ocular.
Oftalmòloga, especialitzada en pol anterior y superfície ocular.