Urgències Pediàtriques

Motius de consulta freqüents a pediatria. Resposta telefònica.

Inscripcions tancades

Descripció

Organització


Servei de Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu

Ponents


Dr. Carlos Luaces Cubells. Cap de Servei d'Urgències Pediàtriques, Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.


Dra. Cristina Parra Cotanda. Facultativa Especialista, Servei d'Urgències Pediàtriques, Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.

Dirigit a

Personal sanitari que habitualment respon al telèfon de 061 CatSalut Respon

Objectius

  • Aprendre a fer una valoració inicial del pacient pediàtric per via telefònica donar recomanacions inicials.
  • Adquirir coneixements bàsics sobre els motius de consulta pediàtrics més freqüents i sobre les patologies urgents.
  • Conèixer els criteris de derivació immediata a un servei d’urgències dels infants.

Informació clau

Adreça Instal·lacions del 061 - Barcelona
Urgències Pediàtriques
Idioma Català
Acreditació Acreditat per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Hores acreditades: 4
Crèdits: 0,7