WEBCASTING 2015 - 2016 Actualización Patología del sueño infantil y epilepsia pediátrica. 7ª Edición.

Inscripcions tancades

Descripció

Els trastorns del son en pediatria són prevalents en el nostre mitjà. La divulgació de la patologia del son pot tenir importants conseqüències preventives.

Direcció del Curs Dr. FX Sanmartí Vilaplana

Organització Unitat Pediàtrica del Somni

Moderador Prof. CA Tassinari

Tramitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada Professions sanitàries -Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Continguts


Fechas Plataforma online AulaPediatria


Del 1 de Enero 2016 al 1 de Abril 2016

Informació clau

Idioma Castellà