Instructors Training

Actualització en el maneig dels trastorns de l'aprenentatge i la conducta a l'escola

Registration closed

Description

Centrat en el coneixement del neturodesenvolupament dels alumnes i amb una visió actual sobre els coneixements de les neurociències, es tractaran les diferents problemàtiques d'aquestes afectacions .


Aimed at

Educadors, logopedes, docents, psicòlegs i pedagogs de l'àmbit escolar.

Objectives

  • Donar les eines necessàries als docents per millorar els aprenentatges  d'alumnes amb dificultats per l'aprenentatge i de la conducta .
  • Conèixer els aspectes del neurodesenvolupament que intervenen en l'aprenentatge
  • Acostar els darrers coneixements de les neurociències per comprendre millor les dificultats d'aprenentatge i de la conducta .
  • Traslladar aquests coneixements al treball diari de l'aula des d'una perspectiva molt pràctica
  • Potenciar la multidisciplinarietat en l'abordatge global dels nens i nois amb dificultats en l'aprenentatge i de la conducta .

Contents

3 de juliol de 2017

 

MÒDUL 1:

Introducció als TA (Trastorns de l’Aprenentatge).

 

9,00-9,30 Introducció general.

Roser Colomé Roura. Neuropsicòloga

 

9,30-10,30:

Models explicatius de la Dislèxia.

Instruments diagnòstics. Diagnòstic diferencial.

Elisabeth Suades González. Neuropsicòloga.

 

10,30-11,00 Descans.

 

11,00-13,00:

Abordatge de la dislèxia.

Dislèxia a l’escola.

Disgrafia i abordatge disgrafia.

Maria Garau Rolandi. Neuropsicòloga.

Elisabeth Suades González. Neuropsicòloga.

 

DINAR LLIURE

 

15,00-17,00 Taller de casos pràctics

Elisabeth Suades González. Neuropsicòloga.

Maria Garau Rolandi. Neuropsicòloga.

 

4 de juliol de 2017

 

MÒDUL 2:

TEA (Trastorns de l’Espectre de l’Autisme).

 

9,00-10,30:

Definició, característiques clíniques i perfil evolutiu.

Signes d’alerta a l’escola.

Diagnòstic Diferencial.

Montse Guitet Julià. Neuropediatra.

Patricia Romaris Albarral. Psicòloga.

Cristina García López. Psicòloga.

 

10,30-11,00 Descans.

 

11,00-13,00:

Intervenció  multidisciplinar.

Perfil d’aprenentatge TEA.

Adaptacions  Escolars: aprenentatges i conducta.

Detecció i abordatge de l’assetjament escolar en alumnes amb TEA.

Patricia Romaris Albarral. Psicòloga.

Cristina García López. Psicòloga.

 

 

DINAR LLIURE

 

15,00-17,00 Taller de casos pràctics.

Patricia Romaris Albarral. Psicòloga.

Cristina García López. Psicòloga.

 

5 de juliol de 2017

 

MÒDUL 3:

TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat).

 

9,00-10,30:

Definició, causes i característiques clíniques.

Models explicatius del TDAH. Disfunció executiva.

Instruments diagnòstics. Diagnòstic diferencial. Pronòstic.

Tractament farmacològic. Altres tractaments.

Cristina Boix Lluch. Neuropsicòloga..

Montse Guitet Julià. Neuropediatra.

10,30-11,00 Descans.

 

11,00-13,00:

Aprenentatge i TDAH. Comorbiditat: Aprenentatge-Conducta.

Tractament psicoeducatiu, tractament cognitiu conductual.

Maneig a l’Aula en les diferents etapes de l’escolaritat.

Anna Mesas Ruiz Neuropsicòloga.

Cristina Boix Lluch. Neuropsicòloga.

 

DINAR LLIURE

 

15,00-17,00 Taller de casos pràctics.

Anna Mesas Ruiz. Neuropsicòloga.

Cristina Boix Lluch. Neuropsicòloga.

 

6 de juliol de 2017

 

MÓDUL 4:

Trastorns d’ansietat, trastorns depressius i trastorns de conducta.

 

9,00-10,30:

Ansietat: definició, causes, característiques clíniques, tractament i recomanacions per a l’entorn escolar.

Trastorns depressius: definició, causes, característiques clíniques, tractament i recomanacions per aplicar a l’entorn escolar.

Encarna Calderón González. Psicòloga.

Mª Teresa Nascimento Osorio. Psiquiatra.

 

10,30-11,00 Descans.

 

 

 

11,00-13,00:

Assetjament escolar i ansietat social.

Trastorns de conducta: definició, causes i característiques clíniques.

Trastorn negativista desafiant: Definició, causes i característiques clíniques

Tractament psicològic i  maneig a l’aula dels trastorns conductuals.

Encarna Calderon González. Psicòloga.

Mª Teresa Nascimento Osorio. Psiquiatra.

 

DINAR LLIURE

 

15,00-17,00 Taller de casos pràctics.

Encarna Calderón González. Psicòloga.

Mª Teresa Nascimento Osorio. Psiquiatra.

 

7 de juliol de 2017

 

MÒDUL 5:

TA (Trastorns de l’Aprenentatge).

 

9,00- 10,30:

Discalcúlia i el seu abordatge.

Bet Ristol Orriols. Neuropsicòloga.

Esther Ochoa Moreno. Psicopedagoga.

 

10,30-11,00 Descans.

 

11,00-12,30:

TEL (Trastorn Específic de Llenguatge)

Instruments diagnòstics. Diagnòstic diferencial.

Tractament logopèdic.

Roser Colomé Roura. Neuropsicòloga.

Consol Gutiérrez Fernández. Logopeda.

Marta Valls Pla. Logopeda.

 

12,30-13,00 DCA (Dany Cerebral Adquirit).

Anna López Sala. Neuropsicòloga.

 

DINAR LLIURE

 

15,00-17,00 Taller de casos pràctics.

Bet Ristol Orriols. Neuropsicòloga.

Esther Ochoa Moreno. Neuropsicòloga.

Consol Gutiérrez Fernández. Logopeda.

Marta Valls Pla. Logopeda.


Download programme

Inscriptions

25 Places ; es seguira un rigorós ordre d'inscripció - 180€

Key information

Address Hospital Universitari Sant joan de Déu ,Esplugues de LLobregat(Barcelona)
Instructors Training
Language Catalan
Accreditation Sol·licitada l'acreditació al Departament d'Ensenyament.