Paediatric Intensive Care

Programa Codi Sèpsia Greu a Catalunya

Registration closed

Description

Curs de formació online en el programa de Codi Sèpsia a Catalunya.

El curs online 'Programa Codi sèpsia greu' s'ha dissenyat per donar a conèixer el contingut d'aquest programa a tots els professionals sanitaris que atenguin els pacients amb sèpsia a Catalunya.

A l'Octibre de 2015 es va iniciar l'implementació del Programa 'Codi Sèpsia Greu a Catalunya'. Aquest programa es va crear a través d'una comissió que representa a set societats científiques , el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya i el Consorci Sanitari de Barcelona, Servei Català de la Salut. És necessari que els professionals sanitaris a Catalunya en coneguin el seu contingut.


Es realitzarà una avaluació teòrica als alumnes.
No existeix fase presencial d'aquest curs.

La Comissió Assessora per l'atenció al pacient amb sèpsia greu va ser creada amb la finalitat de consensuar els criteris clínics i funcionals pel maneig dels malalts amb sèpsia greu.

Objectives

L''objectiu principal del programa 'Codi sèpsia greu' va ser dissenyar l'estratègia d'atenció al malalt sèptic en format codi (entès com maneig seqüencial temps depenent amb coordinació interhospitalària).

Objectiu general

  • Conèixer els esquemes de detecció clínica de la sèpsia greu en nens i adults consensuats per el 'Codi sèpsia' a Catalunya, així com el circuit de trasllat al centre receptor del pacient.

Objectius específics

  • Divulgar el contingut del Programa 'Codi sèpsia greu' a Catalunya
  • Conèixer els esquemes de detecció precoç extrahospitalaria de la sèpsia en nens i adults
  • Conèixer els esquemes de detecció precoç hospitalaria de la sèpsia en nens i adults
  • Aprendre les accions de maneig inicial del pacient amb sèpsia greu, nen i adult
  • Conèixer els circuits de trasllat del pacient amb 'Codi sèpsia' a Catalunya.

Key information

Paediatric Intensive Care
Language Catalan
Teaching hours 2
Accreditation Acreditat per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Horas acreditadas: 2
Créditos: 0,4