Paediatrics

Protocol·lització en pediatria d’atenció primària de salut

Registration closed

Description

Un any més l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona organitza el curs de Protocol·lització i actualització en pediatria d’atenció primària de salut, emmarcat dins el Programa VINCLES, que des del 2007 promou la coordinació assistencial i difusió del coneixement pediàtric entre els diferents nivells assistencials.

Es manté el format de presentació conjunta de cadascun dels temes per part de professionals de cada àmbit, i un debat posterior amb la participació activa dels assistents.

Aimed at

 • Pediatres i infermers/es de pediatria de l’atenció primària de salut de l’àmbit geogràfic de referència de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Objectives

 • Millorar l’atenció pediàtrica dins l’àmbit territorial de referència de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 • Consolidar la relació de proximitat entre nivells (atenció primària i atenció especialitzada).
 • Potenciar la capacitat resolutiva dels professionals.
 • Coordinar la prestació assistencial per tal de disminuir la variabilitat dins de cada nivell i entre nivells.
 • Generar identitat de grup entre els professionals de pediatria d’un mateix àmbit geogràfic de referència.

Contents

 1. Prescripció responsable a atenció primària.
 2. Conflictes ètico-legals en la consulta del pediatra i infermera d’atenció primària.
 3. Problemes endocrinològics freqüents a la consulta d’atenció primària.
 4. Trastorns de la conducta alimentària i tipus d’alimentacions alternatives.
 5. Actualització en dermatologia pediàtrica: malformacions vasculars i hemangiomes; lesions hipo i hiperpigmentades; nevus melanocítics.

Download programme

Inscriptions

Codi d'Inscripció: FCAP1920

Key information

Address Formació Hospital Sant Joan de Déu
Carrer de Santa Rosa, 39-57
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona [ver mapa]
20/11/2019 - 17/06/2020Download programme
Paediatrics
Language Catalan
Teaching hours 20 h
Accreditation Sol·licitada l'acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud