Paediatric Psychiatry and Psychology

Variabilitat de gènere. Acompanyament a la infància, l’adolescència i el seu entorn

Registration closed

Description

El curs Variabilitat de gènere. Acompanyament a la infància, l’adolescència i el seu entorn ofereix una revisió conceptual de la identitat de gènere en la infància i l'adolescència.

En l'actualitat hi ha una major i creixent visibilitat de les variabilitats de gènere i dels comportaments de gènere no normatius en la infància i l’adolescència. S'evidencia una relació entre el malestar personal i el rebuig social sofert per les persones amb expressions de gènere diverses, ja que se'ls demana intencionadament que s'adeqüin a les normes de gènere vigents.

Aquest fet no ha estat tingut en compte en la perspectiva mèdica que ha mantingut actituds patologitzants. Pensem que és necessari un canvi de paradigma fonamentat en un enfocament despatologitzador de la transsexualitat i una anàlisi de les respostes sanitàries i socials.

Aimed at

 • Professionals de la salut.
 • Professionals de l’àmbit social i educatiu.
 • Professionals de l'àmbit del tercer sector  (joventut i lleure, famílies, LGTBIQ+,...).

Objectives

Millorar la competència dels professionals en els següents aspectes:

 • Identitat de gènere.
 • Variabilitat de gènere en la infància i l’adolescència.
 • Intervencions en l'àmbit mèdic, psicològic, social i de l'entorn escolar.

Contents

 1. Conferència inaugural: infància i adolescència trans.
 2. Primera taula: aportacions des de la pràctica clínica.
  • Variabilitat de gènere i infància. Acompanyament en la incertesa. 
  • Abordatge endocrinològic: més enllà de les hormones.
  • Aproximació ètica a les intervencions mèdiques i diagnòstiques.
 3. Segona taula: I el dia a dia? La transició social.
  • "Del traje a medida a las redes". 
  • Programa escoles per la igualtat i la diversitat.
  • La diversitat sexual i de gènere a l’àmbit del lleure. 
  • Diversitat de gènere en la família, una oportunitat de creixement. 

Download programme

Methodology

El curs es realitzarà en format presencial i online a través de la plataforma zoom.

 • Online. Plataforma zoom: 30€
 • Presencial. Auditori Plaza: 50€

*** Este curso puede sufrir ajustes de calendario y metodología docente según los acontecimientos y directrices de las autoridades sanitarias en relación con la crisis de la COVID-19. Se informará a los alumnos previamente por email. Se garantiza que se mantendrá la calidad de la formación y los objetivos del curso.

El Hospital Sant Joan de Déu devolverá el importe íntegro del curso en caso que este se haya anulado por causas relacionadas con la crisis de esta pandemia. En caso de modificación de fechas o metodología se atenderá cada caso individualmente.

 

*** Para incrementar la seguridad en la impartición de este curso presencial, el Hospital Sant Joan de Déu, realizará una prueba antígeno rápido por frotis nasofaríngea para detectar la COVID-19, a tod@s l@s participantes y ponentes de la formación. Esta prueba la realizaremos justo antes de acceder al mismo, ya que es un test que nos permite el resultado a los 15 minutos de haberla realizado. 

Key information

Address Plataforma Zoom | Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
14/05/2021 - 14/05/2021
8:15 - 14:15h | WEBINAR | 30€
Download programme
Paediatric Psychiatry and Psychology
Language Catalan
Teaching hours 5h
Accreditation Actividad formativa acreditada por el Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Código: 09/028562-MD
Horas acreditadas: 4,50
Créditos: 0,6