WEBCASTING Actualización en Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica 2015 - 2016

Registration closed

Description

DIRIGIT A
Pediatres i infermeres que atenguin a nens amb patologia alèrgica per optimitzar criteris diagnòstics i terapèutics entre la primària i l'hospital.

INCLOU
Documentació del curs
Certificat i diploma de assistènciaDirecció del Curs: Dra. Ana M. Plaza Martín, Jefa de la Sección de Alergia e Inmunologia Clínica

Tramitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada Professions sanitàries -Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Contents

Dates Plataforma online

De l'1 de gener de 2016 a l'1 d'abril 2016

Key information

Language Castellano
Teaching hours 10