Diagnóstico por la Imagen en Pediatría

Actualització en Diagnòstic per la imatge pediàtric

Inscripciones cerradas

Descripción

Curs per aprendre les metodologies per al diagnòstic per la imatge pediàtric .

Objetivos

 • Adquirir metodologia en la interpretació de tècniques d'imatge pediàtriques.
 • Conèixer els criteris d'adequació i qualitat de les diferents tècniques diagnòstiques.
 • Identificar les claus diagnòstiques radiològiques així com possibles simuladors en diferents patologies.
 • Interpretar la rx simple de tòrax, abdomen i òssia d'urgències i nounats.
 • Identificar els signes guia en TC urgent neurorradiològic i toraco-abdominal.
 • Conèixer els criteris de seguretat en RM.
 • Conèixer la radioprotecció en pediatria.
 • Conèixer les indiccions i tècnica del angioTC pediàtric.
 • Reconèixer les projeccions i estructures anatòmiques de la rx contrastada de l'aparell digestiu.
 • Conèixer la metodologia de realització i troballes de l'ecografia urològica pediàtrica.

Contenidos

 1. Tòrax.
  • Interpretació rx tòrax pediàtric.
  • Interpretació rx tòrax nounat.
  • AngioTC tòrax. Metodologia i indicacions.
  • Malformacions i tumors toràcics.
  • Infeccions pulmonars.
  • Concurs casos clínics.
 2. Abdomen.
  1. Interpretació rx abdomen simple i contrastada.
  2. Ecografia urològica. Metodologia/TER.
  3. Tumoracions abdominals.
  4. Radioprotecció. Com evitar errors tècnics.
  5. Indicacions Medicina Nuclear pediàtrica.
  6. Múscul –esquelètic.
  7. Maluc dolorós. Metodologia/TER.  
  8. Nen maltractat body.
  9. Lesions malignes vs beninges múscul-esquelètiques.
  10. Metodologia lectura rx ósea+fractures.
  11. Angiorradiología pediátrica
  12. Síndromes Congènits.
  13. Neurologia.
  14. RM fetal i neonatal.
  15. Tumors i dispositius cranials.
  16. Patologia maxilo-facial.
  17. Malformacions vasculars.
 3. General.
  • Seguretat i preparacions en RM.
  • Noves aplicacions RM.
  • Cloenda. Test Final de Curs. Premis casos clínics.

Metodología

El curs d'actualització es realitzarà mitjançant sessions de 1h presencials. 

Un ponent per sessió realitzarà una primera xerrada-conferencia teòrica i la segona part de la sessió es presentaran casos a resoldre de forma interactiva pels participants.

S'avaluarà l'assistència i participació en sessions, així com un petit test final de casos pràctics.

Amb el patrocini de:

Información clave

Dirección Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Diagnóstico por la Imagen en Pediatría
Idioma Castellano
Acreditación Sol·licitada l'acreditació al Consell Català de Formació Continuada Professions sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
Horas acreditadas: 22
Créditos: 4,4