Psiquiatría y Psicología Pediátrica

Actualització en intervencions psicosocials d’aplicació grupal en els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme | WEBINAR

Inscripciones cerradas

Descripción

En els darrers anys el Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) ha anat adquirint més importància tant a nivell clínic com social. Al mateix temps, s’han desenvolupat més investigacions i intervencions en relació amb les dificultats socials i de conducta que presenten les persones amb TEA en l’àmbit infantojuvenil.

Segons l'Associació Americana de Psiquiatria (APA, 2013), els TEA són trastorns del neurodesenvolupament greus que impliquen deficiències en la interacció social recíproca i la comunicació social, juntament amb interessos restrictius, conductes repetitives i anomalies sensorials. Podem parlar que es tracta d’una condició de per vida que comporta un impacte significatiu en la persona afectada i la seva família.

En el curs Actualització en intervencions psicosocials d’aplicació grupal en els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme, s’incidirà en l'exposició de programes i components terapèutics evidenciats per millorar la conversa social i proporcionar pautes de regulació en la interacció tant en edat infantil com a l'adolescència.

Dirigido a

 • Infermers/es.
 • Logopedes.
 • Psicòlegs clínics en ciències de la salut.
 • Terapeutes ocupacionals.
 • Psiquiatres infantojuvenils.

Objetivos

 • Conèixer l’estat actual de l’abordatge en les intervencions psicosocials en els TEA (nens i adolescents).
 • Conèixer les intervencions psicosocials més recents a l’àmbit de la teràpia grupal per als TEA i els components essencials de les mateixes a l’àmbit infantojuvenil.
 • Conèixer alguns dels principals programes d'intervenció i les diferències entre els estructurats i els semiestructurats.
 • Familiaritzar-se amb tècniques d'intervenció específiques: M.Garcia Winner/Social Thinking, l'abordatge semiestructurat de Solomon.

Contenidos

 1. Update de les intervencions psicosocials en TEA. Components essencials. Canvi d’aproximació/perspectiva d'intervenció psicosocial. Aproximació inside-out.
 2. Programes d'intervenció grupal estructurats vs semiestructurats. Estratègies i objectius del treball terapèutic semiestructurat de Solomon i Cols (2004).
 3. Revisió de les intervencions psicosocials en TEA. Components essencials de les mateixes, disseny de les sessions i grau d'eficàcia. Tècniques d'intervenció específiques i propostes de treball d’aplicació comunitària.

Descargar programa

Metodología

El curs es realitzarà mitjançant webinar, us enviarem un link al vostre correu un dia abans de la formació amb les indicacions a seguir per connectar-se al curs i podreu visualitzar-lo en el vostre dispositiu en directe.

Información clave

Dirección Formación Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Plataforma virtual
05/05/2021 - 05/05/2021
9:00 - 14:00 h
Descargar programa
Psiquiatría y Psicología Pediátrica
Idioma Catalán
Horas lectivas 5 h
Acreditación Actividad formativa acreditada por el Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries-Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Código: 09/027364-PG
Horas acreditadas: 5
Créditos: 1,1