Actualizació i suport de psicoteràpia de grup en la assistència pública.

Inscripciones cerradas

Descripción

El programa del curs té un doble objectiu, per una banda, actualització dels coneixements i experiències grupals de la xarxa de salut mental, per altra banda millora tècnica i l’integració entre teoria i pràctica a través de la participació en els grups de discussió amb un expert en grups.
El curs es centra en la pràctica, els participants porten als grups de discussió els dubtes, problemes i dificultats que apareixen en la seva pràctica de teràpia de grups en qualsevol de les etapes del grup, el seu disseny, inici, desenvolupament i finalització.


PROMOCIÓ! Inscrigui's abans del 20 d'Octubre de 2015 i Estalviï 20€ en el preu de la seva inscripció.

CODI PROMOCIONAL: ASPGA20P

Direcció de curs

Dr. Fernando Lacasa. Servei de Psiquiatria del HSJD. Coordinador del CSMIJ de Sant Joan de Déu en Cornellà. Professor associat de la Universitat de Barcelona.
Dra. Silvia Pérez. Servei de Psiquiatria de l’Hospital San Joan de Déu.
Natàlia Albiac. Servei de Psiquiatria del’Hospital San Joan de Déu.

Tramitada l'acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries -Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salud

Contenidos

Calendari Curs: dies d'impartició curs:

13/11/2015
11/12/2015
15/01/2016
05/02/2016
11/03/2016
15/04/2016

Lloc d'impartició:

Aules 3ª planta. Edifici docent de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Información clave

Idioma Castellano
Horas lectivas 20