Curso de Reanimación Neonatal por Simulación Virtual

Inscripciones cerradas

Descripción

El nucli principal del Curs de Reanimació Neonatal 'on line' és un entorn de simulació clínica de nadons en sala de parts el qual s'executa mitjançant la resolució de casos clínics simulats a través d'una tauleta (en format Android o Apple).De forma addicional, conté una plataforma docent dins l'Espai d'simulació Darwin de l'Aula de Pediatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que facilita l'adquisició de coneixements teòrics actualitzats en Reanimació Neonatal i que permet realitzar una avaluació dels continguts docents sobre aquesta matèria de manera progressiva amb diferents nivells de dificultat.

Tramitada l'acreditació al Consell Català de Formació Mèdica Continuada -Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut.

La realització del curs permet obtenir els coneixements necessaris en la presa de decisions per assistir o reanimar un nadó sa o patològic en sala de parts mitjançant tècniques de simulació en temps real, en aplicar les recomanacions internacionals en Reanimació Neonatal i els algoritmes de la Societat Espanyola de Neonatologia adaptats al nostre medi.

Aquest sistema d'aprenentatge basat en l'experiència (experiential learning) imprimeix el coneixement amb més facilitat que la lectura o les presentacions didàctiques unidireccionals i més mitjançant la reflexió analítica sobre el cas viscut (reflective learning) permet aprendre del que s'ha realitzat i aplicar les conclusions obtingudes en les nostres accions futures.

Espero que aquest Curs de Reanimació Neonatal ' on line 't'ajudi a millorar en la presa de decisions clíniques en el teu quefer diari en sala de parts i et proporcioni un major grau de seguretat en les mateixes.

Aquest curs només accepta inscripcions amb Codi Promocional facilitat


Direcció curs Dr. Martí Iriondo Sanz , Cap del servei de Neonatologia HSJD. President Grup Reanimació Neonatal Societat Espanyola Neonatologia


Tramitada l'acreditació al Consell Català de Formació Mèdica Continuada -Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut

Contenidos

Plataforma online

1 d'Octubre a 31 de Desembre

Información clave

Idioma Castellano
Horas lectivas 20