Presencial | Jornada presencial

Participa en esdeveniments nacionals i internacionals d'especialitat pediàtrica i obstètrica per aprofundir en coneixements, contactar amb altres professionals i conèixer altres realitats i punts de vista.