Cursos semipresencials

Les accions formatives semipresencials ofereixen els avantatges de la formació a distància (lliure elecció per part de l'alumne del lloc i del moment) i de la formació presencial i de simulació (activitats pràctiques, contacte directe amb el docent i amb la resta de participants).