Elena de la Serna

Psicóloga clínica
Hospital sant Joan de Déu Barcelona