Abel Huete.

Treballador social
OASIS, campaments i trobades per a adolescents LGTB.