Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica

Estem acreditats per la Unió Europea d'Especialitats Mèdiques (UEMS) per oferir docència a pediatres en Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica i comptem amb el reconeixement de la Societat Europea de Immunodeficiències (ESID) per impartir docència en aquest àmbit. Som centre referent en al·lèrgies a aliments i especialistes en l'abordatge multidicisplinar de l'esofagitis eosinofílica.

Recerca

GRE 2014/SGR1531
Grup d'estudi de les malalties per Desregulació Immune en Edat Pediàtrica.
FIS12/01990.
Estudi dels defectes primaris i secundaris de la via IL12-Interferó gamma-TNFalfa amb susceptibilitat a la infecció per microorganismes intracel·lulars.
FIS15/01094.
Factors moduladors de la immunodeficiència primària amb susceptibilitat a les infeccions greus per gèrmens intracel·lulars en l'edat pediàtrica.


Assaigs clínics

PI: Laia Alsina Manrique de Lara
Assaig multicèntric, obert i amb un sol grup per avaluar l'eficàcia, la farmacocinètica, la seguretat i la tolerabilitat de IGSC al 20% en subjectes amb immunodeficiència primària.
IP: Laia Alsina Manrique de Lara
Estudi pilot multicèntric, de braç únic, obert per explorar la seguretat, tolerabilitat, la farmacocinètica i l'eficàcia d'administracions múltiples intravenoses de NI-0501, un anticòs monoclonal anti-interferó gamma (Anti-IFN), en pacients pediàtrics amb linfohistiocitosis hemofagocítica primària que s'ha reactivat.
IP: Laia Alsina Manrique de Lara
Estudi multicèntric de seguiment a llarg termini de pacients amb LHH que han rebut tractament amb NI-0501, un anticòs monoclonal anti-interferó gamma.


Veure al web Fundació Sant Joan de Déu