Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica

Estem acreditats per la Unió Europea d'Especialitats Mèdiques (UEMS) per oferir docència a pediatres en Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica i comptem amb el reconeixement de la Societat Europea de Immunodeficiències (ESID) per impartir docència en aquest àmbit. Som centre referent en al·lèrgies a aliments i especialistes en l'abordatge multidicisplinar de l'esofagitis eosinofílica.

26 nov 20 27 nov 20

112 places

Avances en alergia e inmunología clínica

Precio especial

 

Inscripcions tancades

Primera mala noticia

 

Inscripcions tancades

Construyendo buenas conversaciones mediante simulación: primera mala noticia

25 mar 20 29 may 20

Places disponibles

Hematología pediátrica: Inmunoterapia en leucemia aguda I Webcasting

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

GRE 2014/SGR1531
Grup d'estudi de les malalties per Desregulació Immune en Edat Pediàtrica.
FIS12/01990.
Estudi dels defectes primaris i secundaris de la via IL12-Interferó gamma-TNFalfa amb susceptibilitat a la infecció per microorganismes intracel·lulars.
FIS15/01094.
Factors moduladors de la immunodeficiència primària amb susceptibilitat a les infeccions greus per gèrmens intracel·lulars en l'edat pediàtrica.


Assaigs clínics

PI: Laia Alsina Manrique de Lara
Assaig multicèntric, obert i amb un sol grup per avaluar l'eficàcia, la farmacocinètica, la seguretat i la tolerabilitat de IGSC al 20% en subjectes amb immunodeficiència primària.
IP: Laia Alsina Manrique de Lara
Estudi pilot multicèntric, de braç únic, obert per explorar la seguretat, tolerabilitat, la farmacocinètica i l'eficàcia d'administracions múltiples intravenoses de NI-0501, un anticòs monoclonal anti-interferó gamma (Anti-IFN), en pacients pediàtrics amb linfohistiocitosis hemofagocítica primària que s'ha reactivat.
IP: Laia Alsina Manrique de Lara
Estudi multicèntric de seguiment a llarg termini de pacients amb LHH que han rebut tractament amb NI-0501, un anticòs monoclonal anti-interferó gamma.


Veure al web Fundació Sant Joan de Déu