Dermatologia

Les nostres especialitats són les malalties autoimmunes, epidermòlisi bullosa, nevus melanocític congènit gegant i melanoma maligne i les anomalies vasculars. Comptem amb una plataforma làser que inclou un làser de colorant premut i un làser Alexandrita Q-Switched per al tractament de lesions vasculars i pigmentàries. Organitzem cursos de dermatologia pediàtrica per a professionals.

15 oct 19

COMPLETO

Escola d'atòpia

09 dic 19 10 dic 19

8 places

Construyendo buenas conversaciones mediante simulación: primera mala noticia

15 ene 19 17 dic 19

Places disponibles

Primera mala noticia

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Assaigs clínics

PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec, de grups paral·lels i controlat amb placebo per comparar l'eficàcia i seguretat de la crema CD5789 50 ug/g davant de la crema placebo en subjectes amb acne vulgar.
PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Estudi obert i multicèntric de fase 2 per avaluar la seguretat, tolerabilitat i farmacocinètica de apremilast (CC-10004) en pacients pediàtrics amb psoriasi en plaques entre moderada i greu.
PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Avaluació de la solució d'ús cutani SP14019-F-01 per al tractament de la dermatitis atòpica. Estudi pilot (Estudi Cyclatop).

Veure al web Fundació Sant Joan de Déu