Dermatologia

Les nostres especialitats són les malalties autoimmunes, epidermòlisi bullosa, nevus melanocític congènit gegant i melanoma maligne i les anomalies vasculars. Comptem amb una plataforma làser que inclou un làser de colorant premut i un làser Alexandrita Q-Switched per al tractament de lesions vasculars i pigmentàries. Organitzem cursos de dermatologia pediàtrica per a professionals.

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Assaigs clínics

PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec, de grups paral·lels i controlat amb placebo per comparar l'eficàcia i seguretat de la crema CD5789 50 ug/g davant de la crema placebo en subjectes amb acne vulgar.
PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Estudi obert i multicèntric de fase 2 per avaluar la seguretat, tolerabilitat i farmacocinètica de apremilast (CC-10004) en pacients pediàtrics amb psoriasi en plaques entre moderada i greu.
PI: Mº Asunción Vicente Villa.
Avaluació de la solució d'ús cutani SP14019-F-01 per al tractament de la dermatitis atòpica. Estudi pilot (Estudi Cyclatop).

Veure al web Fundació Sant Joan de Déu