Àrea del Cor

Som centre de referència nacional, reconegut com CSUR pel Ministeri de Sanitat, en arritmologia i Electrofisiologia Pediàtrica, cardiocirurgia Infantil i atenció a la cardiopatia congènita del nen i del nounat. Som l'únic centre pediàtric de tot Espanya on es practiquen les tècniques Nikaidohm o Rastelli per tractar la transposició de grans artèries.

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Arítmies cardíaques.
Insuficiència cardíaca.
Malaltia aterotrombòtica coronària.
Factors de risc cardiovascular.


Assaigs clínics

IP: Georgia Sarquella Brugada.
Estudi obert, fase IV, multicèntric, per avaluar l'eficàcia diagnòstica de Nuubo nECGband abans del Holter Implantable.


Veure al web Fundació Sant Joan de Déu