Àrea del Cor

Som centre de referència nacional, reconegut com CSUR pel Ministeri de Sanitat, en arritmologia i Electrofisiologia Pediàtrica, cardiocirurgia Infantil i atenció a la cardiopatia congènita del nen i del nounat. Som l'únic centre pediàtric de tot Espanya on es practiquen les tècniques Nikaidohm o Rastelli per tractar la transposició de grans artèries.

Recerca

Arítmies cardíaques.
Insuficiència cardíaca.
Malaltia aterotrombòtica coronària.
Factors de risc cardiovascular.


Assaigs clínics

IP: Georgia Sarquella Brugada.
Estudi obert, fase IV, multicèntric, per avaluar l'eficàcia diagnòstica de Nuubo nECGband abans del Holter Implantable.


Veure al web Fundació Sant Joan de Déu