Anestesiologia Pediàtrica

Som centre de formació internacional en anestèsia inhalatòria i centre de referència en la formació de metges especialistes en Anestesiologia Pediàtrica. Som pioners en la utilització de tècniques de tractament del dolor especials per a processos sense ingressos i experts en tècniques de sedació fora de l'àrea quirúrgica. Adaptem l'anestèsia a les particularitats de cada pacient i de la seva malaltia.

09 dic 19 10 dic 19

8 places

Construyendo buenas conversaciones mediante simulación: primera mala noticia

15 ene 19 17 dic 19

Places disponibles

Primera mala noticia

 

Inscripcions tancades

ESPNIC Course of NIV for trainers in acute setting

 

Inscripcions tancades

ESPNIC NIV course in Pediatric and Neonatal acute setting

Veure'ls tots +

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Fluidoteràpia.
Atenció anestèsica en nounats i lactants.
Confort i seguretat del nen.
Disminució de l'estrès abans de la cirurgia: Projecte Stars
Disminució de l'estrès en el postoperatori.
Dolor.


Assaigs clínics

IP: Marina Perelló
Avaluació de l'eficàcia i seguretat de tapentadol solució oral en el tractament del dolor agut postoperatori que requereix tractament opioide en pacients pediàtrics amb edats des del naixement fins a menys de 18 anys.


Ver en la web Fundación Sant Joan de Déu