Anestesiologia Pediàtrica

Som centre de formació internacional en anestèsia inhalatòria i centre de referència en la formació de metges especialistes en Anestesiologia Pediàtrica. Som pioners en la utilització de tècniques de tractament del dolor especials per a processos sense ingressos i experts en tècniques de sedació fora de l'àrea quirúrgica. Adaptem l'anestèsia a les particularitats de cada pacient i de la seva malaltia.

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Fluidoteràpia.
Atenció anestèsica en nounats i lactants.
Confort i seguretat del nen.
Disminució de l'estrès abans de la cirurgia: Projecte Stars
Disminució de l'estrès en el postoperatori.
Dolor.


Assaigs clínics

IP: Marina Perelló
Avaluació de l'eficàcia i seguretat de tapentadol solució oral en el tractament del dolor agut postoperatori que requereix tractament opioide en pacients pediàtrics amb edats des del naixement fins a menys de 18 anys.


Ver en la web Fundación Sant Joan de Déu