Anestesiologia Pediàtrica

Som centre de formació internacional en anestèsia inhalatòria i centre de referència en la formació de metges especialistes en Anestesiologia Pediàtrica. Som pioners en la utilització de tècniques de tractament del dolor especials per a processos sense ingressos i experts en tècniques de sedació fora de l'àrea quirúrgica. Adaptem l'anestèsia a les particularitats de cada pacient i de la seva malaltia.

08 oct 19 08 nov 19

COMPLETO

Manejo anestésico integral del niño y adolescente con mucopolisacaridosis

09 dic 19 10 dic 19

8 places

Construyendo buenas conversaciones mediante simulación: primera mala noticia

15 ene 19 17 dic 19

Places disponibles

Primera mala noticia

Veure'ls tots +

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Fluidoteràpia.
Atenció anestèsica en nounats i lactants.
Confort i seguretat del nen.
Disminució de l'estrès abans de la cirurgia: Projecte Stars
Disminució de l'estrès en el postoperatori.
Dolor.


Assaigs clínics

IP: Marina Perelló
Avaluació de l'eficàcia i seguretat de tapentadol solució oral en el tractament del dolor agut postoperatori que requereix tractament opioide en pacients pediàtrics amb edats des del naixement fins a menys de 18 anys.


Ver en la web Fundación Sant Joan de Déu