Endocrinologia Pediàtrica

L'equip del Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona forma a professionals que vulguin especialitzar-se i actualitzar els seus coneixements. Tenim una àmplia experiència tant clínica com en el camp de la investigació en moltes àrees d'Endocrinologia Pediàtrica. Abordem de forma integral patologies d'alta freqüència en unitats específiques amb programes innovadors com l'obesitat o la diabetis tipus 1 on, a més, fem servir les últimes tecnologies. Tenim una alta experiència en els trastorns del creixement i desenvolupament especialment i altres patologies endocrines comuns. Hem desenvolupat programes específics de Neuroendocrinologia, Endocrinologia Oncològica i Trastorns del Metabolisme Fosfo-càlcic.

Recerca

Retard del creixement intrauterí.
Malalties de l'edat adulta d'origen fetal.
Hiperandrogenisme ovàric.
Obesitat i síndrome metabòlica.
Diabetis.
Malalties neurològiques minoritàries de base genètica.


Assaigs clínics

  • PI: Larisa Suárez Ortega.  Estudi de 6 mesos, Multicèntric, Aleatoritzat, Obert, de 2 Braços Paral·lels, per comparar Eficàcia i Seguretat d'una Nova Formulació d'Insulina Glargina i Lantus® injectat Una Vegada al Dia en Nens i Adolescents entre 6-17 anys amb Diabetis Mellitus Tipus 1 , amb un Període d'Extensió de Seguretat de 6 mesos.
  • PI: Lourdes Ibañez Toda. Pioglitazona + espironolactona + metformina versus contracepció oral en adolescents amb hiperandrogenisme ovàric i hiperinsulinisme.
  • Veure al web Fundació Sant Joan de Déu