Otorinolaringologia Pediàtrica

Tenim una àmplia experiència en la cirurgia otològica, en el diagnòstic i tractament de la pèrdua auditiva i en el tractament de patologies relacionades amb la via aèria. Dissenyem accions formatives per a compartir la nostra experiència en les malalties més prevalents de la Otorinolaringologia Pediàtrica com l'otitis, l'amigdalitis, la sinusitis i les apnees del son.

05 mar 19 21 may 19

COMPLETO

Hipoacusia Infantil: Cribado auditivo neonatal

05 mar 19 21 may 19

COMPLETO

Diagnóstico de la Hipoacusia infantil

03 jun 19 15 jul 19

COMPLETO

Hipoacusia Infantil Evaluación Auditiva infantil

 

Inscripcions tancades

Tratamiento médico y audioprotésico de la hipoacusia infantil

Recerca

Participació en el grup multicèntric de recerca genètica clínica del síndrome d'Usher.
Participació en la línia de recerca del tractament de reconstrucció de la micròtia amb cartílag.
Participació en estudis de recerca relacionats amb les mesures intraoperatòries de l'implant coclear (monitorització intraquirúrgica).
Participació en l'estudi Delphi Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya.
Projecte d'estudi clínic en pacients infantils implantats mitjançant ressonància magnètica funcional.
Estudi clínic d'anàlisi en pacients amb citomegalovirus i hipoacúsia.
Projecte de curs de formació online sobre la hipoacúsia infantil.
Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec per avaluar l'eficàcia i la seguretat de ciprofloxacina 0,3% solució òtica i amb acetònid de fluocinolona 0,025% solució òtica en el tractament de l'otitis mitjana aguda amb tubs de timpanostomia en pacients pediàtrics. Data d'inici-fi: 2011 - 2014