Otorinolaringologia Pediàtrica

Tenim una àmplia experiència en la cirurgia otològica, en el diagnòstic i tractament de la pèrdua auditiva i en el tractament de patologies relacionades amb la via aèria. Dissenyem accions formatives per a compartir la nostra experiència en les malalties més prevalents de la Otorinolaringologia Pediàtrica com l'otitis, l'amigdalitis, la sinusitis i les apnees del son.

12 ene 21 09 mar 21

Places disponibles

Hipoacusia infantil implantes auditivos de conducción ósea, oído medio y tronco cerebral

23 mar 21 20 abr 21

Places disponibles

Hipoacusia infantil de origen genético

02 jun 21 16 jun 21

Places disponibles

Consideraciones especiales en hipoacusia infantil

Veure'ls tots +

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Participació en el grup multicèntric de recerca genètica clínica del síndrome d'Usher.
Participació en la línia de recerca del tractament de reconstrucció de la micròtia amb cartílag.
Participació en estudis de recerca relacionats amb les mesures intraoperatòries de l'implant coclear (monitorització intraquirúrgica).
Participació en l'estudi Delphi Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya.
Projecte d'estudi clínic en pacients infantils implantats mitjançant ressonància magnètica funcional.
Estudi clínic d'anàlisi en pacients amb citomegalovirus i hipoacúsia.
Projecte de curs de formació online sobre la hipoacúsia infantil.
Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec per avaluar l'eficàcia i la seguretat de ciprofloxacina 0,3% solució òtica i amb acetònid de fluocinolona 0,025% solució òtica en el tractament de l'otitis mitjana aguda amb tubs de timpanostomia en pacients pediàtrics. Data d'inici-fi: 2011 - 2014