Otorinolaringologia Pediàtrica

Tenim una àmplia experiència en la cirurgia otològica, en el diagnòstic i tractament de la pèrdua auditiva i en el tractament de patologies relacionades amb la via aèria. Dissenyem accions formatives per a compartir la nostra experiència en les malalties més prevalents de la Otorinolaringologia Pediàtrica com l'otitis, l'amigdalitis, la sinusitis i les apnees del son.

09 dic 19 10 dic 19

8 places

Construyendo buenas conversaciones mediante simulación: primera mala noticia

14 ene 20 14 mar 20

Places disponibles

Hipoacusia infantil de origen genético

14 ene 20 14 mar 20

Places disponibles

Patologías clínicas de seguimiento auditivo especial: CMV y Meningitis

14 ene 20 14 mar 20

Places disponibles

Consideraciones especiales en hipoacusia infantil

Veure'ls tots +

15 Jan 19

La primera noticia. Claves para el profesional

Profesionales y familias del SJD han elaborado este manual para la comunicación de diagnósticos graves 

Més informació
Veure'ls tots +

Recerca

Participació en el grup multicèntric de recerca genètica clínica del síndrome d'Usher.
Participació en la línia de recerca del tractament de reconstrucció de la micròtia amb cartílag.
Participació en estudis de recerca relacionats amb les mesures intraoperatòries de l'implant coclear (monitorització intraquirúrgica).
Participació en l'estudi Delphi Política Social i drets dels ciutadans sords a Espanya.
Projecte d'estudi clínic en pacients infantils implantats mitjançant ressonància magnètica funcional.
Estudi clínic d'anàlisi en pacients amb citomegalovirus i hipoacúsia.
Projecte de curs de formació online sobre la hipoacúsia infantil.
Estudi multicèntric, aleatoritzat, doble cec per avaluar l'eficàcia i la seguretat de ciprofloxacina 0,3% solució òtica i amb acetònid de fluocinolona 0,025% solució òtica en el tractament de l'otitis mitjana aguda amb tubs de timpanostomia en pacients pediàtrics. Data d'inici-fi: 2011 - 2014