Genètica Clínica y Dismorfologia

Els professionals del Servei de Medicina Genètica i Molecular de la infància i adolescència oferim tractaments personalitzats i comptem amb tecnologia avançada per identificar en el genoma del pacient les variants genètiques implicades en la malaltia que pateix. Disposem de laboratori de citogenètica, de genètica molecular, de bioquímica, de bioquímica clínica i metabolopaties.

17 abr 24 15 may 24

Places disponibles

ConGenia: ¿Cómo entiendes la Genética, la aplicas y la comunicas?

Precio especial

03 jun 24 04 jun 24

7 places

Aplicaciones biomédicas de la PCR digital

Precio especial

20 Dec 19

EXPERT 3D, Transversal Programme in Medical Image Postprocess

65 estudiantes de 12 nacionalidades distintas han participado en la primera edición del curso EXPERT 3D. ¿Quieres conocer la experiencia?

Més informació

28 Mar 22

Entrénate en citogenética con la aplicación Training Karyotypes

Profesionales del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona han creado una app para la confección de cariotipos mediante cromosomas humanos.

Més informació
Veure'ls tots +