Oftalmologia Pediàtrica

Comptem amb cinc acreditacions CSUR del Ministeri de Sanitat espanyol i som centre de referència a nivell nacional en glaucoma congènit i glaucoma en la infància, queratoplàstia penetrant en nens, tumors extraoculars en la infància, tumors intraoculars a la infància i tumors orbitaris.