Avís legal

1. Dades d'identificació del titular del lloc web


  • Denominació social: Hospital Sant Joan de Déu
  • Lloc/Pàgina web: www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org
  • Domicili Social: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat
  • NIF: R5800645C
  • Dades registrals: inscrita al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justica amb el Número 1188-C/1-SE/B
  • Telèfon: +34 93 253 21 30
  • Correu electrònic: hospitalbarcelona.aula@sjd.es


D'ara en endavant, "el titular del lloc web".


2. Aceptació

Els usuaris reconeixen i accepten haver llegit i comprès el present Avís Legal el contingut del qual constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari i el titular del lloc web. En utilitzar els serveis d'aquest lloc web, els usuaris expressament reconeixen i accepten obligar-se al compliment del present Avís Legal així com de la Política de Privacitat, Cookies i Condicions de venda.


3. Objecte de l’Avís Legal

El titular del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient amb la publicació al Lloc web del titular del lloc web.


4. Tercer de confiança i codi de conducta

El titular del Lloc web es troba adherit al Códi de Conducta Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.


5. Exclusió de garanties i responsabilitat

El titular del lloc web s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des d'aquest Lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers Llocs web. Atès que el titular del lloc web no pot controlar els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, el titular del lloc web manifesta que procedirà, quan tingui coneixement efectiu d'això, a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El titular del lloc web no es fa responsable de la informació, programes, links i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en el Lloc web del titular del lloc web. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el titular del Lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el Lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.


6. Continguts

Aquest lloc web té com a finalitat divulgar i compartir coneixement a través de la formació continuada que es realitza a l'Hospital Sant Joan de Déu. El titular del lloc web es reserva el dret a fer, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions dels continguts i presentació de la seva pàgina web.

El titular del lloc web no assumirà cap responsabilitat sobre l'ús inadequat dels continguts del Lloc web que puguin realitzar els usuaris reservant-se, si és el cas, la possibilitat de bloquejar l'accés a aquests usuaris.


7. Enllaços

El titular del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per facilitar la recerca i l'accés a la informació, serveis i altres continguts rellevants disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest Lloc web poden conduir l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals el titular del lloc web no exerceix cap tipus de control.

El titular del lloc web no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals pugui accedir per mitjà dels enllaços existents en aquell. No obstant això, assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l'usuari.


8. Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat perquè fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona en tant que titular del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de l'Hospital Sant Joan de Déu serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos.

El titular del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat del titular del lloc web sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

El titular del lloc web mostra el seu agraïment també a les fonts d'Internet d'on s'han obtingut algunes de les imatges que il·lustren els continguts del lloc, i que s'han referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir de manera decisiva a una transmissió més clara del coneixement des de la nostra perspectiva cap a la societat.

L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: hospitalbarcelona.aula@sjd.es


9. Política de privacitat, cookies i condicions de venda

En acceptar el present Avís Legal, l'Usuari reconeix i accepta haver llegit, comprès i acceptat la nostra Política de Privacitat, Cookies i Condicions de venda


10. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent els competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya). No obstant, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la defensa de consumidors i usuaris estableixi la possibilitat que els consumidors i/o usuaris triïn el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.