WEBCASTING XXXIV Curso de Perfeccionamiento en Neonatología

Registration closed

Description

Curs d'actualització i perfeccionament en Neonatologia.

Direcció del Curs Prof. J. Figueras, Prof. F. Botet, Prof. M. Iriondo

Acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries -Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut amb 8 hores i 1 crèdits

Key information

Language Castellano