Actualitat clínica

La importància de la Infermera Primària o Referent en els centres hospitalaris

Publicat el 09 Jun 18

L’estudi de la infermera Laura Lahuerta, publicat a la revista Investigación Cualitativa en Salud, revela que la implantació d’una infermera primària o referent en els centres hospitalaris permet establir una estreta relació assistencial amb el pacient. A més de potenciar en les infermeres competències professionals com: la iniciativa, la responsabilitat, la reflexió, la organització, l’autonomia en el treball, la motivació, el lideratge; i millorar la percepció de la qualitat assistencial.
El projecte s’ha realitzat mitjançant grups focals on hi formaven part cinc infermeres assistencials i cinc gestores de la Unitat d’Oncologia i Hematologia de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, s’emmarca en un procés d’investigació, acció i participació amb una durada de 12 mesos.
Aquesta prova pilot s’ha realitzat en la unitat d’onco-hematologia ja que l’estància hospitalària dels pacients és més elevada, tot i això l’evidència científica ha demostrat el seu èxit en estades més curtes, així doncs no es descarta replicar la prova en altres àrees de l’hospital.
Les investigadores reafirmen, tal i com s’esmenta a la literatura científica existent, que el Model d’Infermeria Primària o Referent augmenta els indicadors de qualitat i seguretat de la institució, la satisfacció dels usuaris i famílies, i la motivació dels professional implicats. Aquest model d’atenció infermera permet desenvolupar una atenció integral i holística al pacient i la seva família, i així afavorir l’adherència als tractaments.
La implantació d’aquest sistema en els centres hospitalaris representa un pas endavant en l’objectiu de veure la infermeria com una pràctica professional centrada en el pacient/família i ens durà a la implantació d’accions més personalitzades en la seva cura.
Article de referència: Lahuerta-Valls, L., Blanco-Blanco, J., Roca Camparà, N. La implantación de la Enfermera Primaria o Referente en una unidad de Oncología – Hematología Pediátrica a través de un proceso de Investigación – Acción - Participativa. Investigação Qualitativa em Saúde. [Online] 2007; 2:90-99. ISBN: 978-972-8914-76-9