Actualitat clínica

El test "Quikread Go® CRP" podria optimitzar el flux de pacients dels serveis d'urgències

Publicat el 12 Jun 18

Els estudis publicats a l'European Journal Clinical Micorbiology Infection Disease mostren que el test" Quikread Go® CRP "proporciona uns resultats precisos i fiables en pacients pediàtrics amb febre sense un focus clar comparats amb els resultats obtinguts en les proves de laboratori del test CRP.
El CRP o proteïna C reactiva és un biomarcador que s'ha demostrat d'especial interès per a la predicció d'infeccions bacterianes greus en nens amb febre sense un focus clar, davant dels biomarcadors més tradicionals i usats en la pràctica mèdica, com el recompte de glòbuls blancs, neutròfils, etc.
Durant l'estudi s'ha realitzat el test Quikread Go® CRP en 283 mostres de sang capil·lar de nens (entre 1 i 23 mesos) amb febre sense focus clar atesos al servei d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona amb l'objectiu d'avaluar la seva sensibilitat i especificitat enfront de les proves de laboratori rutinàries.
Una de les novetats d'aquest estudi és la realització del test en mostres de sang capil·lar, que correspon a una aproximació més real de l'avaluació clínica que es realitza en aquests nens al servei d'urgències. Fins al moment només s'havia testejat en mostres de sang venosa. La mostra capil·lar suposa una punxada menys agressiva per al pacient i una disminució en el temps per conèixer els resultats.
La implementació de la prova Quikread Go® CRP en els serveis d'urgències milloraria la gestió dels nens amb febre sense un focus clar. Ja que s'ha demostrat una forta correlació entre els resultats d'aquesta prova i els resultats de la prova de CRP de laboratori, a més de proporcionar resultats fiables per a la detecció d'infeccions bacterianes greus.
Article de referència: Hernández-Bou S, Trenchs V, Vanegas MI, Valls AF, Luaces C. Evaluation of the bedside Quikread go® CRP test in the management of febrile infants at the emergency department. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017 Jul;36(7):1205-1211. doi: 10.1007/s10096-017-2910-2. Epub 2017 Feb 3.