Actualitat clínica

Salut oral en pacients pediàtrics amb paràlisi cerebral alimentats per via oral vs enteral

Publicat el 05 Dec 19

Autor del comentari: Alejandro Rivera Baró, cap del Servei d'Odontologia i Ortodòncia de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

La paràlisi cerebral (PC) és una condició clínica crònica, no progressiva, que afecta el moviment, la postura i el to, causada per danys al sistema nerviós central durant les primeres etapes de la vida. Afecta entre 1-2,5/1000 nadons, i entre les afectacions que provoca trobem alteracions en l’estructura orofaríngea, que s’associen a problemes d’alimentació i dificultat per mantenir una higiene oral correcta.

Com a conseqüència, l’alimentació per via oral pot ser un problema, a vegades, per la presència de disfàgia i reflux gastrointestinal. A més, els infants amb PC presenten una major probabilitat a desenvolupar infeccions del tracte respiratori i problemes pulmonars deguts a aspiració bronquial. Això implica que en alguns casos s’ha de buscar una via d’alimentació alternativa per evitar la malnutrició. Aquesta tècnica sol ser una gastrostomia endoscòpica percutània (PEG) i els infants poden alimentar-se per via enteral.

L’equip de recerca del Servei d’Odontologia i Ortodòncia va analitzar la salut oral de pacients pediàtrics afectats per paràlisi cerebral (PC) alimentats per via oral vs per via enteral amb l’objectiu d’analitzar quines eren les diferències.

En l’estudi es va analitzar l’estat de salut oral en nens amb PC que rebien alimentació oral comparat amb els que rebien alimentació enteral.

Els resultats de l’estudi van mostrar que els pacients amb PC tenen un major risc de patir patologies orals que les persones sense aquesta condició. A més, la cura de la higiene oral és especialment complicada a causa de les dificultats de comunicació.

Respecte al tipus de patologies que presenten un grup i l’altre, els investigadors van observar; per una banda que els pacients alimentats a partir de PEG tenen un major risc de gingivitis i periodontitis, i per tant la higiene oral s’hauria d’orientar a controlar l’acumulació de placa bacteriana. Per aquest motiu els professionals recomanen el raspallat dental assistit i/o aplicació d’una gasa humida usant suplements d’higiene oral.

Per altra banda, els pacients alimentats per via oral tenen un major risc de càries degut al tipus de dieta, que pot contenir una quantitat excessiva de carbohidrats. En aquests casos es recomana un raspallat assistit dues vegades al dia amb pasta fluorada.

En l’estudi, publicat a Special Care in Dentistry, han participat Sandra Cardona-Soria, Abel Cahuana-Cárdenas, Alejandro Rivera-Baró, Jaume Miranda-Rius, Javier Martín de Carpi i Lluís Brunet-Llobet de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Article de referència: Cardona-Soria S, Cahuana-Cárdenas A, Rivera-Baró A, Miranda-Rius J, Martín de Carpi J, Brunet-Llobet L. Oral health status in pediatric patients with cerebral palsy fed by oral versus enteral route. Spec Care Dentist. 2019 Nov 7. doi: 10.1111/scd.12429.