Investigació

Introducció a l'estadística

COMPLETO

Descripció

L’activitat està adreçada a tots els professionals de l’àmbit sanitari que estiguin interessats en realitzar projectes de recerca i obtenir una formació bàsica
en estadística. L’activitat estarà composada de formació teòrica i pràctica.

Dirigit a

  • Tots els professionals de l’àmbit sanitari.

Continguts

  • Introducció a SPSS/PSPP. Processament de dades i estadística descriptiva.
  • Inferència estadística, test d'hipòtesis.
  • Regressió lineal i logística.
  • Introducció al càlcul del tamany mostral amb ene 3.0.

Descarregar programa

Informació clau

11/05/2021 - 20/05/2021
11, 13, 18 i 20 de maig
12:00 a 14:00 h
Descarregar programa
Investigació
Idioma Català
Hores lectives 10 h