Actualitat clínica

Les concentracions plasmàtiques d’esfingolípids disminueixen després d’una intervenció en l’estil de vida en nens amb obesitat

Publicat el 03 Jun 18

En els darrers anys l’obesitat i el sobrepès han augmentat de manera exponencial. En el cas de l’obesitat infantil aquesta és un factor de risc per l’obesitat en l’adult i les malalties metabòliques, com la diabetis tipus 2 o les malalties cardiovasculars.
En infants amb obesitat la concentració en sang de esfingomielines i fosfatidilcolina està alterada, en comparació amb els infants control, això ens suggereix que el metabolisme dels esfingolípids està alterat. En models animals, s’ha demostrat que concentracions elevades d’esfingolípids contribueixen al desenvolupament de la obesitat i els trastorns metabòlics associats.
L’estudi s’inicià amb una mostra d’infants prepuberals reclutada a la Unitat d’Obesitat de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i es dissenyà un programa d’intervenció basat en un assessorament nutricional personalitzat segons el pacient i la seva família. S’analitzaren una sèrie de dades: fisiològiques, bioquímiques i plasmàtiques, abans i després de la intervenció. La selecció d’una mostra d’infants prepuberals és significativament important, ja que actualment hi ha pocs estudis sobre el metabolisme en aquest col·lectiu.
L’article publicat a l'International Journal of Obesity ens indica que hi ha una reducció generalitzada de diferents tipus d’esfingolípids (esfingomielines, ceramides, glicoesfingosines i sulfàtids) després de realitzar una intervenció en l’estil de vida dels infants prepuberals amb obesitat. Aquesta reducció s’ha correlacionat amb millores en la concentració de hemoglobina glicosilada (HbA1c ) en sang.
Tot i això, necessitem més estudis per determinar si la modulació del metabolisme dels esfingolípids o els nivells de ceramida en infants prepuberals amb obesitat pot ser una estratègia de prevenció i/o terapèutica, que millori els nivells de HbA1c i a llarg termini disminueixi el risc a desenvolupar una malaltia metabòlica.
Article de referència: Leal-Witt MJ, Ramon-Krauel M, Samino S, Llobet M, Cuadras D, Jimenez-Chillaron JC, Yanes O, Lerin C. Untargeted metabolomics identifies a plasma sphingolipid-related signature associated with lifestyle intervention in prepubertal children with obesity. Int J Obes (Lond). 2018 Jan;42(1):72-78.